Търговска марка

търговска марка е знак, който отличава стоките или услугите и може да бъде представен писмено или графично

Търговска марка

търговска марка е знак, който отличава стоките или услугите и може да бъде представен писмено или графично